Detaljplan eller MKB - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Är detaljplan eller miljökonsekvensbeskrivning ett krav för verksamhetsområde?

Nej, varken detaljplan eller MKB krävs vid upprättande av verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen. Enligt 6 § i vattentjänstlagen så ska det föreligga ett behov av allmänt VA och det behovet bygger på skyddet av människors hälsa eller miljö. Det innebär inte att en MKB behöver upprättas med men kommunen bör kunna motivera varför verksamhetsområdet behöver utvidgas med hänvisning till något av dessa skyddsintressen.