Kan huvudmannen neka en fastighetsägare inom verksamhetsområdet att ansluta? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kan huvudmannen neka en fastighetsägare inom verksamhetsområdet att ansluta?

En fastighetsägare har rätt att ansluta sig till de vattentjänster som fastigheten har behov av och som verksamhetsområdesbeslutet omfattar. Det finns ingen möjlighet att neka en fastighetsägare på grund av kapacitetsbrist eller annat, utan huvudmannen är skyldig att ordna så att alla fastighetsägare får tillgång till det vattentjänster de behöver.

Huvudmannen kan dock med stöd av 18 § vattentjänstlagen vägra inkoppling
av en ny fastighet eller koppla bort en redan ansluten fastighet
• innan anläggningsavgiften är betalad
• om fastighetens VA-installation har väsentliga brister.