Kan en fastighetsägare kräva att få ansluta sig när VA-utbyggnaden ska ske i etapper? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kan en fastighetsägare kräva att få ansluta sig när VA-utbyggnaden ska ske i etapper?

Huvudmannen har rätt att vänta med anslutning av fastigheter om det finns anläggningsarbeten som ska samordnas, exempelvis om en utbyggnad av ett verksamhetsområde ska ske i etapper. De som har en fastighet i en senare etapp får vänta tills huvudmannen har byggt ut nätet till dem.