Vilka åtgärder finns att vidta när fastighetsägare, som är inkopplad, inte betalar avgiften för avlopp? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vilka åtgärder finns att vidta när fastighetsägare, som är inkopplad, inte betalar avgiften för avlopp?

Eftersom det i ett sådant fall inte går att tillgripa avstängning (som vid vattenförsörjning) på något sätt som påtryckningsmedel, så återstår vägen via kronofogde.