Hur mycket ska en fastighetsägare betala i fall av dolt vattenläckage på fastigheten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur mycket ska en fastighetsägare betala i fall av dolt vattenläckage på fastigheten?

För det första måste det konstateras att läckaget har varit dolt, d.v.s. inte känt för fastighetsägaren och att det nu är åtgärdat. Det finns två sätt att räkna fram hur mycket fastighetsägaren ska betala. Det första sättet är att överförbrukningen(Ö) nedsätts med 50 %. När normalförbrukningen(N) har bestämts räknas den bort från total förbrukning. Det som blir kvar måste överstiga normalförbrukningen och minst vara 100 m3. Överskjutande mängd är överförbrukningen. Denna delas sedan på hälften. Maximal mängd vatten som ska betalas som överförbrukning är 5 x normalförbrukning. Överförbrukning i detta första exempel sammanfattas med följande formel:

Ö nedsätts med  50 % för Ö ≤ 5 N     
  100 % för Ö > 5 N

 

Det andra sättet att räkna fram avgiften på kan sammanfattas med nedanstående formler:

Ö nedsätts med     0 % för Ö ≤ N    
  40 % för N < Ö ≤ 4 N
  75 % för Ö > 4 N