Investeringsfond - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Investeringsfond

Lagen ger ändå rätt till ett planerat överuttag till en investeringsfond för nyinvestering enligt en investeringsplan, inom 10 år. Denna fonderingsmöjlighet gäller inte nyexploatering utan enbart nyinvestering i det befintliga VA-kollektivet t.ex. byggnation pga kvävereningskrav. Följaktligen gäller detta då heller
inte reinvestering i det befintliga VA-kollektivet.