Hoppa till huvudinnehåll

Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening

När nya företagspartners ansluter sig till Svenskt Vatten görs en övergripande presentation av företaget på Svenskt Vattens hemsida.

Hur skulle du vilja beskriva ert företag?

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Vi ägs och representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. 

Vad är företagets främsta fokus närmsta 5 åren?

Målsättningen kommande åren är att Sinfra ska vara medlemmarnas självklara val som inköpspartner och vi arbetar för att ytterligare utveckla vår relation till våra medlemmar runt om i landet. Vi vill vara en förebild inom vårt hållbarhetsarbete och i och med detta vara behjälplig till att nå de globala målen. Vi vill också bredda vårt utbud av ramavtal.

Vad anser ni är VA-branschens största utmaning på 5 - 10 års sikt?

Investeringarna i kommunalt VA behöver öka väldigt mycket kommande åren samtidigt som allting ska digitaliseras och hållbarhet blir viktigare och viktigare. Det ställer höga krav på organisationerna, alla medarbetare inom branschen men framför allt också bra upphandlingar.

Vilken förflyttning anser ni behöver åstadkommas i VA-branschen på 5 – 10 års sikt?

Jag skulle säga att VA-branschen måste digitaliseras snabbare och på bredare front. Det känns som att övriga energibranschen t.ex. fjärrvärme har digitaliserats snabbare än VA-branschen, men det är bara min bild över det jag upplever.

Varför har ni valt att bli partner med Svenskt Vatten?

Vi tycker att det är en självklarhet att vara partner med Svenskt Vatten då vi upphandlar varor och tjänster inom VA-branschen för våra medlemmar som också är medlemmar i Svenskt Vatten. Genom att vara med i Svenskt Vatten så har vi möjlighet att förstå våra medlemmars behov på ett djupare plan.

Fem fakta

  • Företagsnamn: Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening
  • Antal anställda: 14
  • Antal kontor: 1
  • Hemsida: https://sinfra.se/
  • Fun facts: Närmare 60% av medarbetarna är kvinnor.
  • De senaste 3 åren har vi ökat antalet upphandlingar med 75%.