Hoppa till huvudinnehåll

Cerlic

När nya företagspartners ansluter sig till Svenskt Vatten görs en övergripande presentation av företaget på Svenskt Vattens hemsida.

Hur skulle ni vilja beskriva ert företag?

Cerlic är ett svenskt företag som är nischat på slammätning, med både utveckling och produktion i Sverige. Våra produkter är kända för att ha en lång livslängd och förutom försäljning tillhandahåller vi även serviceavtal och reparationer av produkterna. Vi är idag 12 personer med en bred kompetens inom VA-branschen som tillsammans jobbar för att utveckla kvalitativa givare.

Vad är företagets främsta fokus närmsta 5 åren?

De närmaste åren kommer vi att fokusera på att växa och utvecklas ännu mer, samtidigt som vi kommer släppa flera nya produkter.

Vad anser ni är VA-branschens största utmaning på 5 - 10 års sikt?

VA-branschen står, liksom alla andra branscher just nu, inför stora vägval relaterade till ekologisk hållbarhet för att minska konsekvenserna av klimatförändringarna. Relaterat till detta är cirkulariteten en stor och viktig utmaning. Något som kan underlätta denna övergång är pålitliga verktyg för att mäta och reducera mängden persistenta och toxiska ämnen för ekosystem, exempelvis PFAS och antibiotika.

Vilken förflyttning anser ni behöver åstadkommas i VA-branschen på 5 – 10 års sikt?

VA-branschen behöver utmana sitt helhetstänk kring instrument och dess livslängd. En utmaning vi har idag är att få branschen att se fördelar av att inkludera en livscykelkostnadsanalys och även serviceavtal i upphandlingar, i stället för att enbart basera kalkylen på initialt pris vid installationstillfället.

Varför har ni valt att bli partner med Svenskt Vatten?

Vi hoppas kunna skapa möjligheter för kunskapsutbyte och även öppna upp för nya kontaktvägar och samarbeten med både VA-organisationer och andra företagspartners.

Namn och titel på den som svarat på frågorna: Josephine Berg, Utvecklingsingenjör. 

På bilden: Josephine Berg (t.v.) och Klara Sparr (t.h.) på kundbesök hos SYVAB.

Fem fakta

  • Företagsnamn: Cerlic Controls AB
  • Antal anställda: 12
  • Antal kontor: 1
  • Hemsida: https://www.cerlic.se/
  • Fun fact: Vi har produkter ute hos reningsverk som är över 20 år gamla och fortfarande används och fungerar bra!