Prioriterade företagspartners - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Prioriterade företagspartners

Att vara prioriterad företagspartner innebär att ???

https://www.sweco.se/globalassets/visual-guidelines/sweco_black.png

SWECO Environment AB

Sweco Environment är ett bolag i Swecokoncernen som tillhandahåller ingenjörstjänster. Sweco erbjuder konsulttjänster som arkitektur, planering, anläggningsteknik och energisystem.
www.sweco.se

WSP Sverige AB

WSP är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom bland annat byggnation, samhällsbyggnad, hållbarhet och infrastruktur.
www.wsp.com/sv

COWI AB

COWI AB är en internationell teknikkonsult, specialiserad inom teknikutveckling, samhällsbyggnad, miljöteknik och projektledning.
www.cowi.se

Peab Anläggning AB

Peab Anläggning AB är ett bolag i Peabkoncernen och erbjuder anläggningsprojekt av till exempel infrastruktur, stadsmiljö, VA-anläggningar, industrianläggningar och energianläggningar. www.peab.se

Tyréns AB

Tyréns är ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad och hållbarhet. Deras kompetens sträcker sig från VA-frågor som dagvatten, VA-ekonomi och schaktfritt ledningsbyggande till infrastruktur och brobyggande.
www.tyrens.se

Veolia Water Technologies AB

Veolia Water Technologies är ett konsultbolag inom VA-sektorn. Deras ingenjörer erbjuder tjänster inom för hela vatten- och slamcykeln för kommunala och industriella kunder.
www.veoliawatertechnologies.se/

ÅF Infrastructure AB

ÅF Infrastructure är en del av ÅF-koncernen, numera Afry, och erbjuder tjänster inom planering och arkitektur. Det kan vara allt från projektering av vägar och kollektivtrafik till att skapa framtidens sjukhus och bostäder.
www.afry.com/sv

NCC Sverige AB

NCC är ett byggföretag som verkar inom områdena kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial.
www.ncc.se

Swedavia AB

Swedavia äger driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige.
www.swedavia.se