Bli företagspartner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bli företagspartner

Föreningen Svenskt Vattens medlemmar är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag som arbetar för friskt vatten, samt rena sjöar och hav.

Det här får du som företagspartner: 

 • Våra publikationer till reducerat pris
 • Inbjudan till konferenser, seminarier att delta med 25 % rabatt 
 • Möjlighet att ställa ut på våra konferenser och seminarier till reducerat pris. 
 • Delta i Svenskt Vattens utbildningar med 25 % rabatt 
 • Kostnadsfri länk från Svenskt Vattens hemsida till er hemsida  
 • Inbjudan att delta i våra frukostträffar

Svenskt Vatten är en konkurrensneutral och icke vinstdrivande organisation och vi kan inte bidra med gemensam marknadsföring eller erbjuda exklusivitet i form av enskilda samarbeten .

Ansök om att bli företagspartner: 

Mejla anmälan till foretagspartner@svensktvatten.se 

Ange företagsnamn, organisationsnummer, adress, kontaktperson, telefon, e-post och antal kontor. Vi behöver också fakturauppgifter inkl. fakturareferens.  

Avgift 2024

Antal kontor Kronor
1 25 632 
2 46 137
3  65 361
4  76 895
5  87 148
6  99 195
7  109 448
8  119 342
9  131 491
10  141 487
11  153 662
12  163 634
13  173 938
14  186 600
15 eller fler  201 851
Enmansföretag  13 549
   

Svenskt Vatten är den naturliga företrädaren för hela Vattentjänst-Sverige

 • Har ett stort kontaktnät med politiska beslutsfattare på alla nivåer
 • Har ett brett kontaktnät med departement och myndigheter
 • Har en stark omvärldsbevakning
 • Bevakar och påverkar EU-arbetet, bl.a. genom lobbyorganisationen EUREAU
 • Deltar i svenskt och internationellt standardiseringsarbete
 • Är huvudman för IWA i Sverige som främjar internationell forskning och erfarenhetsutbyte genom internationella seminarier
 • Satsar årligen ca 20 miljoner kronor på FoU inom vattentjänstområdet
 • Anordnar seminarier och utbildningar samt arrangerar årligen en större Vattenstämma