Företagspartner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Företagspartner

Som företagspartner stödjer du Svenskt Vattens arbete och får ta del av våra förmåner.

Svenskt Vatten branschorganisation för kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund inom vattentjänsternas område. Privata företag kan bli företagspartner och på så sätt stödja utvecklingsarbetet och få ta del av förmåner.

Bli företagspartner och ta del av flera förmåner

Aktuella prisuppgifter och information om anmälan finns samlat här.

Mejla anmälan till foretagspartner@svensktvatten.se 

Ange företagsnamn, organisationsnummer, adress, kontaktperson, telefon, e-post och antal kontor. Vi behöver också fakturauppgifter inkl. fakturareferens.