IWA konferenser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

IWA konferenser

IWA Sverige stödjer flera aktiviteter och konferenser i Sverige varje år till fördel för alla svenska medlemmar i Internationella Water Association. Nedan hittar du några av dessa samt internationella IWA konferenser.

Hållbarhet inom VA-sektorn

I anslutning till IWA Sveriges årsmöte 2020 hölls ett webbinarium om hållbarhet i VA-sektorn. Talare från SIWI, Stockholm Environment Institute, DANVA, RISE och Svenskt Vatten medverkade. 

Tidigare konferenser

  • NORDIWA 2019 Helsinki 23–25 September 2019 

  • WATERMATEX 2019 - En konferens om digitalisering, Big data och digitala tvillingar, 1-4 september 2019 i Köpenhamn.

  • 6th IWA/WEF Water Resource Recovery Modelling Seminar 10-14 March 2018, Lac Beauport, Québec, Canada

  • IWA Biofilms – Granualar Sludge System Conference, 18-21 March 2018, Delft, The Netherlands

  • Phosphorus recovery from wastewater - IWA Sweden seminar 11 April in Malmö

  • SMICE2018 Sludge Management in Circular Economy 23-25 May 2018, Rome, Italy

  • LET 2018 – The 15th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, 27-31 May 2018, Nanjing, China

  • NORDIWA 2018 — Nordic Drinking Water Conference

  • World Water Congress and Exhibition 16-21 September 2018, Tokyo, Japan

  • 11th International Conference on Urban Drainage Modelling, 23-26 September, Palermo, Italy