Hoppa till huvudinnehåll

IWA konferenser

IWA Sverige stödjer flera aktiviteter och konferenser i Sverige varje år till fördel för alla svenska medlemmar i Internationella Water Association. Nedan hittar du några av dessa samt internationella IWA konferenser.

Kommande konferenser 

WATERMATEX 2019 – En konferens om digitalisering, Big data och digitala tvillingar
1-4 september 2019 i Köpenhamn

WATERMATEX arrangeras vart fjärde år och fokuserar på olika typer av modeller för att lösa problem inom vattenrelaterade områden såsom dricksvattenproduktion och -distribution, avloppsvattenrening, ledningsnät, ytvatten och grundvatten. Målet är att främja användandet av matematiska metoder för modellering, simulering, databehandling, systemanalys och beslutsanalys inom hela vattensektorn.

Skicka in abstracts senast den 15 mars och anmäl dig 1 april för att säkra en plats. Läs mer om konferensen på Watermatex:s hemsida.

NORDIWA 2019 Helsinki 23–25 September 2019 

Leading Nordic event for water professionals – experts and practitioners, managers and operators: utility staff, city planners, researchers, engineers, advisors and others with an interest in wastewater management and climate change adaptation in the Nordic region. The deadline for submission of the abstracts is January 10th 2019. Read more

Tidigare konferenser

6th IWA/WEF Water Resource Recovery Modelling Seminar 10-14 March 2018, Lac Beauport, Québec, Canada

WRRmod 2018 is the sixth seminar in the biennial modelling seminar series started in 2008 under the name WWTmod, wastewater treatment modelling. WRRmod promotes ongoing dialog between experts by providing a regular forum to facilitate discussions on all aspects of water resource recovery modelling, especially "within the fence" (whole plant) modelling. The main objective of the seminar is to disseminate recent findings and case studies with an aim to build consensus, and develop best practices for the most pressing challenges faced by the water resource recovery industry.
Call for abstracts 

IWA Biofilms – Granualar Sludge System Conference, 18-21 March 2018, Delft, The Netherlands 

With the conference we aim to bring together pioneers, international leaders, and the new generation of granular sludge experts from academic institutions and engineering practice to critically discuss the state-of-the-art of granular sludge and to anticipate future developments. We specifically aim to convey colleagues from all continents to join us in Delft, for enthusiastic debates and networking. Read more.

Phosphorus recovery from wastewater - IWA Sweden seminar 11 April in Malmö

To establish the status for phosphorus extraction from thermochemically treated sludge an IWA Sweden seminar is being arranged 11 April in Malmö. Read more

SMICE2018 Sludge Management in Circular Economy 23-25 May 2018, Rome, Italy

SMICE2018 is part of the IWA Specialist Group on Sludge Management (SGSM) conference series, conceived as an international forum discussing state-of-art, practical applications and problems around sewage sludge.
Call for abstracts 

LET 2018 – The 15th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, 27-31 May 2018, Nanjing, China 

The IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies is designed to be the place where new ideas are introduced and the opportunity is provided to interact with the “best of the best”. This is the global conference where new insights into how pioneering science, technological innovation and leading practices shape the major transformation in water management that is underway. Read more.

NORDIWA 2018 — Nordic Drinking Water Conference

Norwegian Water is organizing NDWC 2018 in co-operation with several Nordic water and wastewater associations. We have the great pleasure of inviting you to join us in Oslo from June 11 to 13, 2018, for the 11th Nordic Drinking Water Conference (NDWC). Read more

World Water Congress and Exhibition 16-21 September 2018, Tokyo, Japan

The World Water Congress and Exhibition is the global event on water solutions that brings together thought leaders, decision makers, leading researchers and business representatives from within and outside the water sector. Focusing on leading practice, innovation and solutions, the event provides new networking and business opportunities, and ensures maximum exposure between participants, exhibitors and sponsors. 
Call for abstracts 

11th International Conference on Urban Drainage Modelling, 23-26 September, Palermo, Italy 

The UDM Conference deals with the main and advanced topics related to modelling the urban drainage system (e.g., water quality and quantity, urban flooding and modelling, urban flood forecasting and risk analysis, socio-economic interactions and modelling tools, etc) by focusing the attention on the interrelationships among the entire water cycle, environment and society. The UDM seeks to create a forum for promoting the discussion amongst scientists, professionals and academia on urban drainage thus providing to women and men of this field decisive ideas. Read more.

Biofilms in drinking water supply systems

IWA Sweden seminar about state of the art on biofilm in drinking water production and distribution. January 18 (2018) in Lund. Read more

IWA Specialist conference: Sustainable Wastewater Treatment and Resource Recovery: Research, Planning, Design and Operations (NRR-LWWTP2017) 7-10 November 2017, Chongqing, China

The conference NRR-LWWTP2017 had focus on the aspects of researches and technologies of nutrient removal and recovery and also the design and operation of large wastewater treatment plants. The conference was organized by the IWA Specialist Groups on "Nutrient Removal and Recovery (NRR)", "Design, Operation and Costs of Large Wastewater Treatment Plants (LWWTP)" and "Chongqing University". Modelling Activated Sludge Plants

NORDIWA Wastewater Conference 10-12 October 2017, Aarhus, Denmark

NORDIWA 2017 Leading Nordic event for water professionals - experts and practitioners, managers and operatiors: utility staff, city planners, researchers, engineers, advisors and others iwth an interest in wastewater management and climate change adaptation in the Nordic region. Special focus this year on wastewater management in the Baltic Sea Region.

Water Challenges in XXI Century: Role of Economics, Statistics and Asset Management, 11-13 september 2017, Livorno, Italy

The IWA Water Challenges conference was subdivided in two conferences: the 4th International Conference on Water Economics, Statistics and Finance and the Conference on Infrastructure Asset Management and Utility Bankability. The conference theme underpins major challanges of water utilities around the world.

Leading Edge Conference for Sustainable Asset Management – LESAM 2017, 20-22 June, Trondheim Norway

The seventh IWA Leading Edge Conference on Strategic Asset management of water and wastewater infrastructures.

Embrace the Water – a Cities of the Futures conference, 12-14 juni 2017 i Göteborg

Inför framtida utmaningar är det viktigare än någonsin att VA-professionella och planerare arbetar tillsammans och utvecklar hållbara lösningar som tar hänsyn till synergierna mellan vatten, energi, avfall och matproduktion för att uppnå städer med bästa livskvalitté. Traditionella paradigm inom planering och VA har spelat ut sin roll. För mer information om konferensen se Embrace the water hemsida. 

12th IWA Specialized Conference on Instrumentation, Control and Automation, 11-14 June, Québec Canada

The 12th IWA Specialized Conference on Instrumentation, Control and Automation (ICA) provided a forum to exchange methodologies and international experiences on all aspects of sensor technology, instrumentation, control and automation for water and wastewater treatment and transport systems.

Pi 2017 – Specialist Conference on Benchmarking and Performance Assessment, 15-17 May, Vienna Austria

Every two years the IWA Benchmarking and Performance Assessment Specialist Group (BPA SG) organises a conference to present experiences, learn about other benchmarking and assessment project around the world. The PI Conference is also a traditional forum where ideas and methodologies are exchanged. The next PI Conference will be hosted by the International Association of Waterworks in the Danube Catchment Area (IAWD).

NORDIWA 2016 – den tionde Nordiska Dricksvattenkonferensen

Den tionde Nordiska Dricksvattenkonferensen arrangeras i Reykjavik den 28-30 september 2016. Konferensen syftar till att samla verksamma inom dricksvattenteknik för erfarenhetsutbyte och uppmuntran till vidare forskning inom området. Mer information och registrering till NORDIWA 2016 görs på konferenshemsidan.

2nd IWA Conference on Holistic Sludge Mangament 2016

I Malmö den 7-9 juni 2016 arrangerades den andra IWA konferensen på temat Holistic Sludge Management. Konferens utgjorde ett forum för erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker från hela världen. På konferensen diskuterades bland annat utmaningar kopplade till resursutvinning vid behandling av avloppsvatten. Konferensen organiserades av Sweden Water Research AB (som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD) och Biofos A/S i samarbete med fler. På HSM2016 kan du hitta mer information om konferensen.

IWA seminarium om läkemedelsrester i miljön

Den 12-13 april 2016 arrangerade IWA Sverige, Svenskt Vatten, SEI, SIWI och HaV seminarium om läkemedelsrester i miljön. Program och dokumentation från seminariet om läkemedelsrester finns att tillgå på Svenskt Vattens hemsida. 

NORDIWA 2015 – den fjortonde Nordiska Avloppskonferensen

Den Fjortonde Nordiska Avloppskonferensen, NORDIWA ägde 2015 rum i Bergen, 4-6 november. Denna gång var det Norsk Vann som stod som huvudarrangör. Syftet med konferensen är kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska vattentjänstbranscherna och forskarna samt att presentera praktiska resultat inom forskning och utveckling. På NORDIWA 2015 kan du bland annat se dokumentation från konferensen.

NOM 2015 - 6th Specialist Conference on Natural Organic Matter in Water

Konferensen var ett gemensamt arrangemang av IWA, Lunds universitet och Sydvatten och ägde rum i Malmö, 7-10 september 2015. Konferensens fokuserade på problematiken med NOM, naturligt organiskt material, och gav deltagarna den senaste kunskapen om forskning, utveckling, teknik och praktiska lösningar.  För mer information om NOM2015 se konferenshemsida. 

IWA Water & Industry Conference 2015

IWA Chemical Industries Specialist Group tillsammans med Mälardalens Högskola, Future Energy Center, arrangerade en konferens om energi och vattenförbrukning i industrisektorn. Konferensen hölls den 7-10 juni 2015 i Västerås. För mer information om IWA WIC2015 se konferenshemsida. 

Källsorterande avloppssystem – en lokal lösning för en global utmaning?

Seminarium om källsorterande avloppssystem arrangerades i Helsingborg 22 april 2015. Seminariet arrangerades av Helsingborg stad, NSVA/Sweden Water Research, Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med IWA Sverige. För mer information om seminariet om Källsorterande avloppssystem se hemsidan. 

IWA World Water Congress & Exhibition 2014 

Vartannat år organiserar IWA den världsomspännande konferensen IWA World Water Congress and Exhibition. 2014 anordnades den i Lissabon, Portugal, den 21-26 september. IWA Sverige var med och stödde arrangemanget av fyra Sverigeledda workshops under konferensen. För mer information in WWC&E2014 se konferenshemsidan.

NORDIWA 2014 – den nionde Nordiska Dricksvattenkonferensen

Den nionde Nordiska Dricksvattenkonferensen arrangerades i Helsingfors 2-4 juni 2014. Konferensen syftade till att samla verksamma inom dricksvattenteknik för erfarenhetsutbyte och uppmuntran till vidare forskning inom området. För mer information om NORDIWA 2014 se konferenshemsidan.

NORDIWA 2013 - den trettonde Nordiska Avloppskonferensen

Den trettonde Nordiska Avloppskonferensen arrangerades i Malmö 8-10 oktober 2013. För dokumentation och presentationer från NORDIWA 2013 se konferenshemsidan.

NOM-seminarium i Gimo 2013

Forskningen kring NOM dvs naturligt organiskt material är avancerad och var kärnan i SLU-konferensen om humusämnen, Gimo Herrgård 10-12 juni 2013 "Organic matter in the borealic landscape - from the soil to the sea". NOM-seminariet var första steget till en hel IWA-konferens i Lund 2015.

1th IWA Conference on Holistic Sludge Mangament 2013

Planeringsarbetet leddes av professor Erik Dahlquist, Mälardalens Högskola. Bakom projektet stod IWA Sverige, KTH, universiteten i Lund och Uppsala, SLU, Sweco, Tyréns, IVL-Svenska Miljöinstitutet och det stöddes av Svenskt Vatten. Konferensen var unik därför att den gav helhetsperspektiv. Slamproblematiken belystes från många olika vinklar. Tre av IWA:s specialistgrupper medverkade: Sludge Management, Nutrient Removal and Recovery och Anaerobic Digestion. Mer information om HSM2013 finns på konferensenhemsidan.

Cities of the Future conference 2011

Den 22-25 maj 2011 genomfördes CoF på Norra Latin i Stockholm. Vatten måste integreras tidigt i stadsplanearbetet för att våra städer ska kunna bli mer hållbara. Det fastslog de ca 300 delegaterna som kom från ca 50 olika länder. Programmet var spännande och aktivt, presentationerna intressanta och diskussionerna livliga.