VISUAL WATER En interaktiv visualiseringsplattform för klimatresilient urban dagvattenhantering och planering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VISUAL WATER En interaktiv visualiseringsplattform för klimatresilient urban dagvattenhantering och planering

Svenska städer står inför två centrala utmaningar i planeringen och förvaltningen av dagvatten att kunna hantera effekter av klimatförändringar i alltmer tätbebyggda städer, och samtidigt nyttja potentiella möjligheter och undvika negativa effekter av urban omställning. Projektet syftar till att utveckla en web-baserad interaktiv visualiseringsplattform WISUAL WATER - som stödjer städers dagvatten- och översvämningshantering genom att öppna upp relaterade planeringsprocesser i ett bredare sammanhang. Den föreslagna visualiseringsplattformen kommer att vara fritt tillgänglig och stödja professionella användare genom att interaktivt länka spridd information och underlätta kunskapsförmedling mellan olika sektorer, städer och nationella myndigheter.Mer specifikt kommer plattformen att främja proaktiv planering och genomförande av anpassning genom att stödja Underlätta gemensamma bedömningar av risk och utsatthet inför effekter av klimatförändringar i olika delar av det urbana landskapet Visualisera olika alternativa dagvattenlösningar vilka sorteras under specifika klimatrisker Bidra med metoder för att analysera möjliga effekter av olika lösningar, samt att identifiera potentiella positiva synergier och risker som kan uppkomma av dessa Underlätta implementering genom att tillhandahålla relevant information gällande lagkrav, checklistor, finansieringslösningar, samt goda exempel från svenska och internationella städerFör att säkerställa relevans och effektivitet av plattformen, kommer design och utvecklingsprocessen utföras i tätt samarbete med en referensgrupp och en användarpanel med representanter från kommunala bolag och förvaltningar, liksom statliga myndigheter och organisationer.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Björn-Ola Linnér
Organisation Projektledare:
Linköpings Universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 198 000 SEK
Projektets totala kostnad:
7 607 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-12-31