Utvärdering och reduktion av metanemissioner från biogasproducenter i Europa - EvEmBi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering och reduktion av metanemissioner från biogasproducenter i Europa - EvEmBi

Metanemissioner från biogasanläggningar ska rapporteras enligt FNs klimatkonvention vilket ställer krav på representativa underlag och kvantifieringsmetoder. Svenska anläggningar är tack vare systemet Egenkontrollprogram metanemissioner - Frivilligt Åtagande långt framme, men för fortsatt utveckling krävs samverkan med övriga aktörer i Europa. I detta ERANET projekt ingår att spela in den kunskap och metodik som så framgångsrikt tillämpats i det svenska systemet för att tillsammans med europeiska partners utveckla ett europeiskt system och påverka utformningen av framtida krav. Samtidigt ska det svenska systemet utvecklas och kunskapen om metanemissioner och hur dessa kan reduceras ska förbättras.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Johan Yngvesson
Organisation Projektledare:
Johan Yngvesson
Totalt beviljad finansiering av SVU:
125 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 345 110 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-02-01