Underlag för bedömning av reparation av vattenverks betongkonstruktioner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Underlag för bedömning av reparation av vattenverks betongkonstruktioner

Betong är det huvudsakliga konstruktionsmaterialet i de flesta filterbassänger och vattenreservoarer, medan reperationsbruk oftast används för reparation av dessa. Antalet ämnen som ingår i de olika produkterna är idag omfattande och i Sverige finns det idag inga givna riktlinjer eller gränsvärden för kontakten mellan cementbaserade material och dricksvatten. Därför får varje dricksvattenhuvudman själv samla in, granska och utvärdera effekterna av dessa produkters påverkan på dricksvattnet. Detta arbete kräver såväl ett väsentligt materialkunnande som en omfattande kemisk kompetens och kan leda till en stor arbetsinsats. Eftersom informationen från branschorganisationer och tillverkare rörande dessa material också är knapphändig blir underlaget för bedömningen bristfällig. Att det dessutom inte finns tydliga riktlinjer eller gränsvärden för dessa materials interaktion med dricksvatten gör bedömningen för lekmän hart när omöjlig.

 

Syftet med projektet är att ge vattenverken ett underlag för att enklare kunna utvärdera material och metoder inför reparation av vattenverks betongkonstruktioner. Målet med projektet är att presentera lämpliga metoder och material för reparation av betongkonstruktioner i vattenverk. Projektet ska identifiera och kartlägga de cementbaserade produkter, så som betong och reparationsmaterial och utvärderas dessa i relation till dricksvattenkvalitet. Projektet ska även redovisa förekommande metoder för reparation av betongkonstruktioner i direktontakt med dricksvatten.
 

 

Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Mikael Jacobsson
Organisation Projektledare:
RISE CBI Betonginstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
400 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-12-31