Studie om dimensioneringstal för vattenförbrukning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Studie om dimensioneringstal för vattenförbrukning

Projektets syfte är att utifrån mätdata kartlägga vattenförbrukningen för olika vattenförbrukare och dess variation i tiden och att jämföra detta med dagens riktlinjer för dimensionering av vatten- och spillvattensystem. Analysen av flödes- och förbrukningsdata ska ge underlag för att beräkna nya rekommenderade värden på maxdygn- och maxtimfaktorer för vattenförbrukning och spillvattenavledning.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Hans Hammarlund
Organisation Projektledare:
Tyréns AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
561 500 SEK
Projektets totala kostnad:
426 500 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-12-31