Sätt att gå tillväga vid inskränkning av verksamhetsområde - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sätt att gå tillväga vid inskränkning av verksamhetsområde

Många glesbygdskommuner står inför att hantera befintliga kommunala va-distributionssystem som inte är motiverade beroende av ett sviktande befolkningsunderlag. Detta resulterar i överdimensionerade system och onödigt höga kostnader för vatten- och avloppshantering. Dessa system återfinns oftast i mindre samhällen. Den omotiverade dimensioneringen beror inte bara på att befolkningsunderlaget börjat svikta på grund av avbefolkning. Andra anledningar är till exempel att fastigheter för permanentboende gjorts om till fritidsfastigheter eller att anläggningarna överdimensionerades från första början på grund av en planerad expansion som inte blev av.Det motsatta problemet är en omdiskuterad fråga i VA-Sverige, det vill säga behovet av vatten och avlopp i områden som tidigare var fritidsområden men som nu i allt större utsträckning blir bostadsområden, så kallade omvandlingsområden.Syftet med detta projekt är att sätta fingret på en problematik som bör uppmärksammas samt att ta fram underlag till rekommendationer för att stödja kommuner i hur man ska hantera befintliga kommunala va-distributionssystem som inte är motiverade enligt lagen.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
Projektledare:
Karin Carlsson
Organisation Projektledare:
WSP Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
142 500 SEK
Projektets totala kostnad:
292 500 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-12-30