Samhällsekonomisk hållbar nivå på vattenförluster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsekonomisk hållbar nivå på vattenförluster

Sverige har relativt omfattande vattenförluster. Många svenska VA-verksamheter lägger mycket resurser på att minska vattenförlusterna, men vi har fortfarande mycket kvar att göra. Andra länder har arbetat mycket med denna fråga och det finns mycket att lära av dem. Genom den världsomspännande branschorganisationen International Water Association (IWA) har flera vattenförlustkoncept utvecklats som också bör användas mer aktivt i Sverige. Bland annat har termerna ILI och SELL utarbetats. SELL står för Sustainable Economic Level of Leakage det vill säga en samhällsekonomisk hållbar nivå av vattenförluster. ILI står för Infrastructure Leakage Index och är en kvot mellan de vattenförluster en verksamhet har och de vattenförluster som är mycket svåra att komma åt, de så kallade oundvikliga vattenförlusterna.Målet med projektet är att utveckla metodik för beräkning av vattenförluster baserat på internationella standarder (utarbetad av IWA) anpassad till svenska förhållanden. Projektet beskriver hur man uppnår hållbara läckagenivåer för svenska VA-verksamheter baserat på internationell erfarenhet och metodik. Resultatet planeras redovisas i en Svenskt Vatten Utveckling-rapport med de två Excelfilerna som nedladdningsbara bilagor. Excelfilerna avses även att användas i Svenskt Vattens kurs om förnyelseplanering av ledningsnät.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Annika Malm
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
435 000 SEK
Projektets totala kostnad:
629 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-03-31