Riktlinjer för modellering av trycksatta vatten- och avloppssystem - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för modellering av trycksatta vatten- och avloppssystem

Projektet avser att ta fram riktlinjer för hydraulisk modellering av trycksatta ledningsnät för att underlätta för beställare av modeller, effektivisera arbetet med att bygga upp modeller och höja kvalitén på de modeller som byggs i Sverige. Slutrapporten kommer ha samma upplägg och fylla samma funktion som SVU-rapport 2016-15 Riktlinjer för modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Daniel Blomquist
Organisation Projektledare:
Sweco Environment AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
250 000 SEK
Projektets totala kostnad:
580 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-10-01