Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalité - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalité

Målet med projektet är att med effektiv, informativ och väl planlagd,flödescytometrisk (FCM)-analys påvisa och utreda denmikrobiologiska statusen på distributionssystemet med fokus påbiostabilitet och åtgärdsprogram för stabil dricksvattenkvalité.Tillsammans med VIVAB har vi förvärvat unik kunskap om vilkabakterietaxa som lämnar biofilmen i ett fullskaligt distributionssystem.Pågående studier visar dessutom att antalet bakterier varierar från cirka2,000 per ml till 250,000 bakterier per ml kranvatten beroende påårstid och distributionsområde. Bioflorans sammansättning ändrasdynamiskt med förändrade temperaturer och uppehållstider vilket också ibland påverkar antalet odlingsbara mikroorganismer vid 22°C. I föreslaget projekt kommer vi att studera distributionssystem iStockholm (Norrvatten), Skåne (Sydvatten, VA SYD) och Varberg(VIVAB) med mikrobiologisk, kemisk och traditionell vattenanalys. Provtagning kommer att ske på såväl vattenverken som på utvalda väl planlagda platser i distributionsnätet. Strategin är att harmonisera pågående interna FCM-analyser på Görvälnverket, Kvarnagårdens vattenverk och Ringsjöverket samt att systematiskt och strategiskt samla in data från tre distributionssystem. Utifrån skilda råvatten, beredningsprocesser och dricksvattenkvalitéer ska vi identifiera övergripande faktorer som påverkar biostabiliteten samt föreslå åtgärder som upprätthåller dricksvattenkvalitén i distributionssystemet. Befintliga åtgärder på ledningsnätet såsom UV och monokloramin kommer att särskilt utvärderas med målsättning att kunna processoptimera distributionen utifrån t.ex. hydrauliska principer. För att uppnå effektiv samverkan och tillgodose kompetens föreslås att projektet genomförs som ett industridoktorandprojekt (delmål licentiatexamen) där medsökande deltar som handledare och/eller leder verkens utvecklingsprojekt. Dr. Michael Besmer kommer att delta som extern expert på onlinesystem för FCM och dess applikationer.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Peter Rådström
Organisation Projektledare:
Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
950 000 SEK
Projektets totala kostnad:
4 861 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-02-28