Pedagogisk verksamhet - ett verktyg för framtida kompetensförsörjning? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Pedagogisk verksamhet - ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Flera stora aktörer inom VA -branschen i Sverige flaggar för ett ökat kompetensförsörjningsbehov inom en tioårsperiod. Samtidigt behöver medvetenheten om vatten som en viktig resurs öka hos en bredare allmänhet om vi ska klara framtida utmaningar som exempelvis vattenbrist, ändrad råvattenkvalitet och utsläpp av föroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster. På flera platser satsar man på pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar i syfte att intressera den yngre generationen för vattenfrågor i samhället. Frågan är hur effektiv den pedagogiska verksamheten är och hur den kan utvecklas för att attrahera både tjejer och killar till att intressera sig för att arbeta med vattenfrågor i framtiden. Genom utvärdering av Kretseum och Tänk H2O!, som är befintliga pedagogiska satsningar för högstadieelever respektive gymnasieelever, kommer vi kunna identifiera framgångsrika metoder som kan användas som underlag för nyskapande pedagogiska verksamheter i andra kommuner. Förhoppningsvis ska vi kunna svara på följande frågeställningar Vad gör ungdomar intresserade av utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra? Hur kan man öka intresset hos unga kvinnor och män att jobba inom branschen genom olika pedagogiska verksamheter och vilka metoder är mest framgångsrika? Studien kommer att ge branschen kunskaper om hur pedagogisk verksamhet kan bidra till ett ökat intresse för att arbeta med vattenfrågor samt ökad förståelse för vattnets betydelse för människan och samhället.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
Projektledare:
Fredrik Björklund
Organisation Projektledare:
Institutionen för psykologi, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
550 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 110 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-07-31