Mikroplast från råvatten till dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mikroplast från råvatten till dricksvatten

Syftet med projektet är att undersöka hur olika processteg för dricksvattenproduktion påverkar förekomst av mikroplaster ner till nanostorlek i dricksvatten, samt ifall mikroplaster tillförs någonstans i beredningsprocesserna.Mikroplaster i vattendrag och dricksvatten har fått stor uppmärksamhet i media. Samtidigt finns det stora osäkerheter kring mätningar som utförts och provtagning och analys är tids- och resurskrävande. Då tidigare mätningar som initierats av dricksvattenproducenterna har visat sig innehålla stora osäkerheter prioriteras i denna studie att ta fler replikat från samma provpunkt vilket kan innebära färre prover totalt men säkrare resultat och tydligare bild över mätosäkerheter.För att representera olika råvatten och beredningskombinationer kommer prover att tas på följande vattenverkRingsjöverketVombverketGörvälnNorsborgLackarebäckAlelyckan
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
Projektledare:
Olof Bergstedt
Organisation Projektledare:
GÖTEBORGS STAD Kretslopp och vatten
Totalt beviljad finansiering av SVU:
450 000 SEK
Projektets totala kostnad:
900 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-12-01