Mikro- och nanoplast i dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mikro- och nanoplast i dricksvatten

Projektet har följande infallsvinklar och syften- Interkalibrering mellan två olika laboratorier, för att få ett grepp om ev. skillnader när man analyserar samma prover. I ett antal provpunkter tas samtidigt prover som därefter bereds och analyseras vid Aalborg Universitet (AAU) respektive vid Göteborgs Universitet (GU). Det senare inom ramen för ett projekt som söks parallellt hos SVU av Göteborg Kretslopp och Vatten.- Analys av nanoplast. Med befintlig metodik, framförallt används µFT-IR imaging, kan man analysera mikroplastpartiklar ca 2-5 µm. Metodutveckling pågår för att med pyrolys-GC-MS analysera summan av mindre partiklar. Pyrolystekniken avser vi kombinera med fältflödesfraktionering (AF4), där man kan dela upp ett prov i fraktioner av nanopartiklar i olika storleksintervall.- Undersöka ev. tillskott av mikro- och nanoplast vid distribution av dricksvatten. Dricksvattendistributörer, t.ex. Sydvatten, VA SYD och NSVA, ställer sig frågan om plaströr (eller relinade rör) bidrar till mikro- och nanoplast i det dricksvatten som distribueras till kund. Målsättningen med projektet är - att kvantifiera intern avvikelse och avvikelse mellan olika laboratorier - att bidra till att nanoplast kan analyseras i definierade storleksintervall.- Besvara frågan om distributionssystemet för dricksvatten bidrar till mikro- och nano- plastförekomsten i dricksvatten som levereras till kund.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
Projektledare:
Hans Bertil Wittgren
Organisation Projektledare:
Sweden Water Research
Totalt beviljad finansiering av SVU:
600 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 400 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-03-01