Metod för upprättandet av underhållsplan för vattenverks betongkonstruktioner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Metod för upprättandet av underhållsplan för vattenverks betongkonstruktioner

 

För att motverka den på vattenverk förekommande skadeproblematiken att betongkonstruktioner är föråldrade medan skador inte repareras i tid, vill projektet utveckla en planmodell för underhåll av vattenverks betongkonstruktioner.
Genom att upprätta och följa en underhållsplan kan ett vattenverk skaffa sig kontroll över sina betongkonstruktioners status så att underhållet av dessa baseras på fakta. Detta leder till att konstruktionens återstående livslängd kan beräknas, att rätt åtgärder kan skall sättas in vid rätt tidpunkt samt att rätt reperationsmaterial och metoder används vid åtgärderna. Som ett resultat kommer ägaren kunna ha kontroll över underhållskostnaderna samtidigt som konstruktionens livslängd kommer att kunna förlängas.
2
I projekt skall en modell för underhållsplan av betongkonstruktioner utvecklas så att den passar vattenverk och vattenreservoarer. Detta kommer att ske genom att tidigare utvecklade underhållsplaner/modeller studeras, sammanställs och anpassas efter vattenverkens förhållanden. Den framtagna vattenverksmetoden utvärderas därefter genom att tillståndsbedömningar utförs på minst fyra vattenverk.
Eftersom tekniska lösningar i form av material- och metodval vid reparationer vid vattenverk kan vara mycket komplicerade, kommer material- och metoder att behandlas i ett separat projekt.
 

 

Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Mikael Jacobsson
Organisation Projektledare:
RISE CBI Betonginstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
400 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 000 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-08-31