Hoppa till huvudinnehåll

Massbalans för mikroplast på avloppsreningsverk

Mer kunskap kommer hela tiden vad gäller hur effektiva dagens avloppsreningsverk är med avseende på att avskilja mikroplast. Det är dock ännu inte kartlagt hur mycket mikroplast som avskiljs till fett, hur rötningen påverkar mikroplastmängden och hur mycket mikroplast som finns i externt organiskt material som tas emot direkt till rötkammaren. Ovanstående undersöks i föreliggande projekt.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Susanne Tumlin
Organisation Projektledare:
Gryaab
Totalt beviljad finansiering av SVU:
250 000 SEK
Projektets totala kostnad:
592 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-06-30