Kartläggning av certifieringskrav för betongrör - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av certifieringskrav för betongrör

Under senaste åren har både va-bolag och entreprenörer uppmärksammat sämre kvalitet på betongrör för både öppen schakt och genomtryckningsrör. Detta har resulterat att det har uppkommit förseningar samt skador i entreprenader som har åtgärdats innan ledningsnätsägaren har kunnat överta anläggningen. Skadorna har i vissa fall varit så omfattande att omläggning har behövts utföratas. För att kunna säkerställa en livlängd uppåt 100 år behöver ledningsnätsägaren kartlägga certiferingskrav, produktion samt utreda vilken provning som behöver utföras för att säkerställa livslängden på betongledningar

Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Fredrik Johansson
Organisation Projektledare:
Göteborg Stad Kretslopp och Vatten
Totalt beviljad finansiering av SVU:
215 000 SEK
Projektets totala kostnad:
475 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30