IRPA - Instrumentera rätt på avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

IRPA - Instrumentera rätt på avloppsreningsverk

God övervakning och styrning är avgörande för att avloppsreningsverken ska kunna nå sina utsläppsvillkor på ett resurseffektivt sätt. Det är därför av största vikt att instrument på reningsverk sitter på rätt plats, underhålls på rätt sätt och mäter tillräckligt rätt. IRPA Instrumentera rätt på avloppsreningsverk syftar till att skapa förutsättningar för svenska avloppsreningsverk att på ett resurseffektivt sätt nå sina utsläppsmål genom att säkerställa att mätdata från anläggningarna är av tillräckligt god kvalitet. Detta genom att ta fram, dokumentera och sprida råd och rekommendationer om instrumentering på avloppsreningsverk. Projektet kommer besvara frågorna vad som ska mätas, varför det ska mätas och var det ska mätas.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Sofia Andersson
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
275 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 720 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30