Individers förståelse av risker med dricksvattnet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Individers förståelse av risker med dricksvattnet

Det sökta projektet syftar till att tillgängliggöra resultat från ett forskningsprojekt, SafeDrink. Ett syfte med forskningsprojektet är att öka kunskapen om hur människor förstår och hanterar de risker, i synnerhet med grund i kemiska föroreningar, som kan förekomma i dricksvatten. Därigenom förväntas forskningsprojektet öka kunskapen om hur människor resonerar och förstår olika risker med dricksvattnet samt också öka kunskapen om hur risker med dricksvattnet kan kommuniceras till allmänheten. I syfte att resultaten av forskningsprojektet ska bli lättillgängliga för aktörer verksamma inom vattenförsörjning ansöks härmed om medel för att författa en populärvetenskaplig rapport baserat på forskningsresultaten om hur människor förstår och hanterar dricksvattenrisker samt det tidigare kunskapsläget. Utöver rapporten planeras också seminarier att genomföras med VA-aktörer. Rapporten tillsammans med seminarierna syftar till att sprida och tillgängliggöra forskningsresultat, i synnerhet till relevanta aktörer så som kommunala VA-organisationer. Rapporten syftar också till att undersöka och presentera vilka konsekvenser individers förståelse av vattnet som en risk har för information och kommunikation kring dricksvattenrisker, och hur dricksvattenrisker kan kommuniceras utifrån den enskildes perspektiv.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Organisation & juridik
Projektnummer:
Projektledare:
Elin Montelius
Organisation Projektledare:
Mittuniversitetet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
145 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-11-30