Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige en fullskalestudie - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige en fullskalestudie

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsvattenreningsteknik som ska installeras i fullskala vid Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun. Uppstart sker sommaren 2018. Ett konsortium av vattentjänst- och konsultbolag, tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Sweden Water Research och utländsk AGS-expertis, vill nu ta chansen att göra en vetenskaplig dokumentation och uppföljning av uppstarten och efterföljande års drift av Nordens första AGS-anläggning. Projektets mål är framför allt att bedöma potentialen hos tekniken att klara tuffare reningskrav gällande kväve (5-8 mg N/l) och fosfor (0,1-0,3 mg P/l) med särskild fokus på låga temperaturer och belastningsförändringar. Dessutom ska primärbehandlingens påverkan på AGS-processen belysas samt vilka kolkällor som verkligen utnyttjas för denitrifikation och biologisk forsforavskiljning. Därtill ingår jämförelsestudier med en konventionell SBR-anläggning på Bodalens avloppsreningsverk i Tanums kommun. Projektet inkluderar mindre kontinuerliga labbstudier, analys av fullskaledrift och ex-situ satsvisa försök samt mikrobiell karakterisering. Totalt söks 1 693 500 kr från Svenskt Vatten Utveckling för ett projekt på 2,5 år.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
David Gustavsson
Organisation Projektledare:
Sweden Water Research AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 693 500 SEK
Projektets totala kostnad:
4 837 883 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-06-15