Genomljusning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Genomljusning

Framtida klimatförändringar kommer att leda till ökande variationer av humusämnen och partikelhalt i ytvatten. Större fluktuationer av partiklar (turbiditet) färg och humushalt kommer att leda till större driftkostnader för svenska vattenverk. Metoder för bestämning av färg och organiskt kol ger olika signaler och samvarierar inte alltid. Istället för att bestämma vattnets färg på en våglängd kan man idag bestämma flera våglängder samtidigt med hjälp av sensorer och utvärdera data med avancerade multivariata metoder. Baserat på kunskap från tidigare SVU-finansierade (Genomembran) och Formas finansierade projekt (Color of Water, CoW) är målsättning med detta projekt att testa och tillämpa online sensorer för färg och turbiditet som a) indikator på fällbar NOM och b) styrsignal för processoptimering inom dricksvattenberedningen. I ett praxisnära samarbete mellan sju olika vattenverk och forskare från två olika universitet utvärderas och implementeras olika typer av ljussensorer med syftet att a) uppnå en bra och jämn processvattenkvalitet med avseende på färg och NOM halt i olika typer av råvatten, b) minska användning av fällningskemikalier och därmed slamproduktion genom optimerad dosering och c) följa upp och ta beslut om driftoptimering av långsam- och aktivkolfilter, konstgjord infiltration och i membranprocesser (foulingpotential).
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
Projektledare:
Stephan Köhler
Organisation Projektledare:
SLU Institutionen för vatten och miljö
Totalt beviljad finansiering av SVU:
900 000 SEK
Projektets totala kostnad:
3 700 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-02-28