Förundersökning – utmaningar och möjligheter med framtidens certifiering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förundersökning – utmaningar och möjligheter med framtidens certifiering

4S har under ett antal år jobbat med plaströrsproblematiken och ser idag att det finns behov att få med ledningsägarnas behov i tillverkningskontroll och utveckling av plaströr, att funktion, kvalité och säkerhet i tillverkarnas produkter inte riktigt överensstämmer med behoven hos ledningsägarna har framkommit under de senaste årens fördjupningsprojekt.

Det här projektet är ämnat som en förstudie där utmaningarna och möjligheterna med certifiering undersöks. Det är tydligt att utveckling av produkter och produkternas kvalitet är nödvändigt för att bättre ledningsnät rustade för framtida utmaningar ska kunna installeras framöver. Det är önskvärt att slutanvändarnas samlade erfarenhet av drift och underhåll är en del i framtida certifieringsordningar då det i slutändan är de som kommer ansvara för produkterna under hela dess livslängd. Det finns en uppfattning att vissa beslut som tas i dagens certifieringsordningar är baserade på leverantörer och entreprenörers målbild. Då målen i vissa fall skiljer sig åt mellan entreprenör och slutanvändare är det viktigt med ökat inflytande från slutanvändarna för att inte missa helhetsbilden.

Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Carl-Johan Högberg
Organisation Projektledare:
Swerea KIMAB AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
440 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-05-30