Fortsättning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fortsättning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering

VA-teknik Södra är ett trippel helix-kluster som ska finna lösningar till en rad väsentliga framtida VA-tekniska utmaningar och samtidigt stärka utbildningen av forskare och nya civilingenjörer i Lund och i Göteborg.I denna ansökan äskas medel till en förlängning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra under ytterligare tre år (2019-2021) med i huvudsak samma huvudinriktning som beskrivits i tidigare ansökningar. Under innevarande programperiod har ytterligare medlemmar tillkommit och VA-teknik Södra består nu av medlemmar från 2 universitet, 3 företag och 10 vattentjänstbolag. Den framgångsrika strukturen som byggts upp kommer i huvudsak att behållas under kommande period. VA teknik Södras aktiviteter kommer även fortsättningsvis att initieras och ledas inom ramen för tre fokusområdenFramtidens avloppsvattenreningEnergi och ResurshushållningKlimat Samhälle VattenÄven i fortsättningen kommer industridoktorandprojekt finansierade av vattentjänstbolag och företag att ha en central plats inom programmet. Satsningen på den nationella vattenforskarskolan fortsätter under den fjärde perioden, och den naturliga plattform för samarbete mellan klustren som forskarskolan utgör kommer att stärka samarbetet mellan klustren. Samarbeten sker också inom de nätverk som initierats av VA-teknik Södra eller som VA-teknik Södras medlemmar deltar i.Nya s k särskilda satsningar för att komplettera de större projekten kommer också att finansieras av programmet. De särskilda satsningarnas inriktning beslutas av VA-teknik Södras styrgrupp. Fokusgrupperna som består av VA-teknik Södras medlemmar kommer att initiera nya både större och mindre projekt.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Karin Jönsson
Organisation Projektledare:
VA-teknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
6 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
67 500 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-12-31