Förslag till standard för driftstörningsdata till VA-databaser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till standard för driftstörningsdata till VA-databaser

I samband med frågeställningar kring förnyelse och underhåll av ledningsnät landar vi ofta i brister vid insamlande av data och brister i rapportering. En problematik som är svår att rätta till i efterhand. Det behövs en standardmall för insamling av driftstörningsdata. Om man samlar data i en standardiserad mall kommer det möjliggöra bättre underlag för prioriteringar av förnyelse och att verksamheten kan ta ett helhetsgrepp kring förnyelse- och underhållsbehoven på ledningsnätet. Inrapportering i databaser bör i förlängningen också bli mer oberoende av vilken databasleverantör VA-verksamheten använder. Projektet kommer samla underlag från befintliga driftstörningsblanketter från VA-verksamheter och även från det pågående arbetet med att förnya Svenskt Vattens publikation P39, från Förnyelseprojektet  och från projektet andra pågående projekt. Målet med projektet är att ta fram en standard för hur driftstörningsdata ska rapporteras till VA-databaser. Projektet planeras pågå maj-november 2017.

Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Mathias von Scherling
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
288 000 SEK
Projektets totala kostnad:
300 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-12-15