Förnyelse med platshärdade flexibla foder – erfarenheter och framtida utveckling - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelse med platshärdade flexibla foder – erfarenheter och framtida utveckling

Rörinfodring med platshärdande flexibla foder för renovering av avloppsledningar är en populär schaktfri metod med många fördelar. Branschen upplever dock vissa problem då materialen som används är en grupp av material med varierande egenskaper, och hur materialen ska upphandlas och kontrolleras beskrivs av många slutanvändare som svårt. Konsensus kring hur materialvarianterna ska behandlas saknas.

 

Projektets mål:
·         Att sammanställa en mall för kravställning vid upphandling av flexibelt foder (med utgångspunkt i de underlag som redan finns).
·         Att undersöka möjligheter för att ta fram en metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer med målet att enkelt verifiera att grundläggande hållfasthetsvärden och materialparametrar överensstämmer med dimensionering och beställning.
·         Att analysera tidigare installerade flexibla foder för att uppskatta kvarvarande livslängd, inventera skador samt utvärdera om de installationsförfaranden och modeller man använt vid dimensionering är lämpliga. Är verklig miljö mer påfrestande än lab?
·         Att undersöka möjligheterna för en nationell 3:e partscertifiering för materialen och installationerna inkl översyn om vem som i så fall skulle äga 3:e partcertifieringen.
Projektet är indelat i fem arbetspaket:
1.       Litteraturstudie, projektledning, kommunikation och dokumentation
2.       Genomgång av befintliga testresultat
3.       Undersökning av ledningsnätsägares driftsatta rör
4.       Riktlinjer för kravställan
5.       Metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer

 

Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Love Pallon
Organisation Projektledare:
Swerea KIMAB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
4 640 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-05-30