Fantastiska membran – och hur man använder dem - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fantastiska membran – och hur man använder dem

Det huvudsakliga syftet är att ta fram en bra översikt för membran inom dricksvattenrening. Denna ska kunna läsas och användas av processingenjörer och andra ansvariga för att få en god överblick över den tillgängliga tekniken, och i vilka sammanhang de olika teknikerna är att föredra. Kunskapsnivån i rapporten ska vara på nivån att den innehåller tillräckligt mycket teori för att förstå processernas funktioner och dess begränsningar, men inriktningen är på tillämpningen.

Det genomförs genom litteraturstudier och intervjuer/förfrågningar till personer som redan har jobbat med att ta fram information om membran och/eller driftsatt existerande membranprocesser.

 

 
 

 

Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
Projektledare:
Angelica Lidén
Organisation Projektledare:
Lunds Tekniska Högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
195 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30