Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattenkvalitén - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattenkvalitén

Kvarnagårdens nya beredningsprocess för dricksvattenproduktion i Varberg, ultrafiltrering (UF) med fällning, möjliggör en unik fullskalestudie där biofilmens sammansättning och funktion i ledningsnätet kommer att studeras efter övergången från ett organiskt rikt (före UF) till ett organiskt fattigt (efter UF) dricksvatten. Molekylärbiologisk analys, inklusive DNA-baserad flödescytometri (FC), ska kombineras med traditionell biologisk och kemisk analys för att öka kunskapen om biofilmens funktion samt precisera nya biomarkörer för styrning och övervakning av dricksvattenproduktionen. Idag finns en oro att distributionsnätets biofilm påverkas negativt av UF, t.ex. att biofilmen släpper eller får en oönskad funktion som påverkar vattenkvalitén och säkerheten. I samverkan med VIVAB och Sweden Water Research kommer vi att via bl.a. FC, storskalig sekvensering (NGS) och realtids-PCR (qPCR) få unik kunskap om hur biofilmsfloran kvantitativt och kvalitativt påverkas i ett fullskalesystem före och efter UF. Vi kommer totalt att säkra 76 biofilmprover, under år 2016-2019, från ledningsrörsytor etc. för framtida djupanalys med NGS och qPCR enligt etablerad metodik (SVU Rapport Nr 2017-02). Korrelationen mellan konventionella och molekylära data för biologi och kemi ska undersökas för att öka kunskapen om biofilmens funktion. Preliminära resultat visar en dramatisk förändring av biofilmen efter driftsättningen av UF den 28 november 2016 samt att biostabilitet inte är uppnådd efter tre månaders drift. Vi vill även underlätta implementeringen av mikrobiell FC-analys på vattenverk. FC-metodens enkelhet och precision öppnar nya möjligheter att processoptimera dricksvattenberedningen och övervaka distributionsnätet. FC kommer även att användas för att övervaka UFs driftprestanda.

Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
Projektledare:
Peter Rådström
Organisation Projektledare:
Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
805 000 SEK
Projektets totala kostnad:
6 689 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-12-31