Återanvändning av renat avloppsvatten i industriell symbios - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Återanvändning av renat avloppsvatten i industriell symbios

Återanvändning av renat avloppsvatten diskuteras allt mer i världen, Europa och Sverige. Ökad vattenstress som följd av bland annat återkommande torka är en av anledningarna. Återanvändning av avloppsvatten kan resultera i en tryggare och mer flexibel vattenförsörjning.Det finns en del studier om tekniker för att rena avloppsvatten till olika renhet för olika applikationer. För att implementera återanvändningen av renat avloppsvatten i industrin och jordbruket (för bevattningsändamål) krävs dock förutom tekniken även affärsmodeller som är förankrade i de lokala förutsättningarna hos reningsverken. I denna studie kommer vi att undersöka vilka tillämpningar som är intressanta för industri och jordbruk i anslutning till avloppsreningsverk hos deltagande VA-organisationer.
Område:
Avlopp & Miljö, Organisation & juridik
Projektnummer:
Projektledare:
Kerstin Hoyer
Organisation Projektledare:
VA SYD
Totalt beviljad finansiering av SVU:
350 000 SEK
Projektets totala kostnad:
700 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-09-30