Hoppa till huvudinnehåll

Forskningssamarbete EU (WssTP)

WssTP (Water supply and sanitation Technology Platform) är en europeisk teknologiplattform (ETP) som ska stimulera forskning och innovation inom vattensektorn.

Genom att samla ett brett spektrum av discipliner, verkar WssTP för ett effektivt transdisciplinärt sammarbete. Plattformen har som mål att strategiskt lösa vattensektorns kommande utmaningar. 

WssTP består av 153 aktiva deltagare knutna till ett nätverk av över 700 representanter från industri, forsknings- och myndighetssektorn, likväl som teknikleverantörer och konsumenter. WssTP representerar en viktig mekanism för ytterligare samordnad forskning, demonstration och pilotprojekt inom vattensektorn.

Pilotprogram

WssTP har definierat sex pilotprogram omfattande de viktigaste utmaningarna för vattensektorn utifrån generisk forsning och transdisciplinärt sammarbete. Pilot programmen ska stimulera utvecklingen av ny teknik, prototyper och demonstrationsprojekt. Varje pilot adresserar en utmaning definierad av WssTP strategiska agenda (Strategic Research Agenda):

Pilot 1. Begränsad vattenbrist i kustområden

Förespråka integrerad vattenresurshantering för ett ökat värde av kustområden

Pilot 2. Hållbar vattenhantering för urbana miljöer

Förstärka urbana vattentjänster genom effektiv vattenhantering

Pilot 3. Hållbar vattenhantering för jordbruket

Verka för en ökad integrerad vattenförvaltning inom jordbruket

Pilot 4. Hållbar vattenhantering för industrin

Premiera en hållbar vattenhantering inom industrin

Pilot 5. Rehabilitering av skadade vattenområden (yt- och grundvatten)

Stimulera ekologiska processer och system för en hållbar vattenhantering

Pilot 6. Anpassning till klimatextremer (översvämning och torka)

Planering ska ske anpassat till risker för extrema väderförhållanden.