Hoppa till huvudinnehåll

Projektansökan SVU

Instruktioner för ansökningssidan: Använd inte tecken som "&" och dylikt i ansökan nedan. Följ anvisningarna angående antalet tillåtna tecken (inkl. blanksteg), datumformat och övriga instruktioner. Använd inte mellanslag vid inmatning av belopp. 

Projektinformation
Ange datum enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
Ange datum enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
Ange en sammanfattning på svenska. Max 2000 tecken inklusive blanksteg.
Ange förväntad nytta på svenska. Max 500 tecken inklusive blanksteg.
Ange en sammanfattning på engelska. Max 2000 tecken inklusive blanksteg.
Ange en sammanfattning på engelska. Max 500 tecken inklusive blanksteg.
Välj en fil att ladda upp. Filen får max vara 10MB stor.
Kontaktuppgifter
Finansiering
Ange i SEK
Ange i SEK
Ange i SEK
Ange i SEK
Medsökande
Det finns fel i formuläret