Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och utveckling som finansieras av SVU

Forsknings- och utvecklingsområden som kan finansieras via Svenskt Vatten Utveckling fastställs årligen av Svenskt Vattens styrelse. Nedan finns länk till gällande dokument.

Respektive område beskrivs utförligare i dokumentet FoU som SVU finansierar (pdf)