Hoppa till huvudinnehåll

Typgodkännande - Mekaniska egenskaper

Det finns idag inga tydliga svenska myndighetskrav på de material och produkter som används i kontakt med dricksvatten på vattenverk och i distributionsanläggningar.   Det har hittills varit svårt att tillämpa dagens system för typgodkännande på de produkter som används i kontakt med dricksvatten i yttre va-anläggningar. Boverkets byggregler (BBR) gäller inte utanför byggnader så typgodkännandet måste ske genom att allmänt formulerade funktionskrav i Plan och Bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen översätts till specifika produktkrav. För flera produktgrupper som va-organisationerna har behov av att använda i sina anläggningar saknas idag typgodkända alternativ.   Ett typgodkännande skall omfatta alla relevanta egenskaper för en produkt, såväl hygieniska som mekaniska egenskaper och åldringsbeständighet. För att anpassa certifieringsreglerna efter va-branschens krav kan kompletteringar och anpassningar behöva göras inom flera områden. Detta projektförslag är en fortsättning på tidigare projekt med projektnummer 18-113. Det tidigare projektet utvärderade de hygieniska egenskaperna hos material och produkter i kontakt med dricksvatten och efter goda resultat kommer samma arbetssätt att användas i detta nya projektförslag beträffande mekaniska egenskaper, åldringsbeständighet och reparerbarhet.   De generella riktlinjerna tas fram i form av workshops, heldagar vid fyra tillfällen. Temat för respektive workshop bör vara: -Allmänna riktlinjer som gäller alla typer av material och produkter -Riktlinjer för produkter rörprodukter -Riktlinjer för ventil- och kopplingsprodukter -Riktlinjer för övriga produkter     Projektet föreslås genomföras av en arbetsgrupp med representanter för typgodkännande företagen och va-organisationer. De förslag till generella riktlinjer som tas fram av arbetsgruppen stäms av med en referensgrupp med representanter för myndigheter och Svenskt Vattens dricksvattenkommitté.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
19-109
Projektledare:
Charlotta Obitz
Organisation Projektledare:
RISE KIMAB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
400 000 SEK
Projektets totala kostnad:
800 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-05-30