Hoppa till huvudinnehåll

Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing

De senaste tre åren har det funnits ett stort behov av att arbeta aktivt med vattenbesparing bland Sveriges kommuner och va-bolag. Anledningarna har varit flera: effekter låga grundvattennivåer, begränsad produktionskapacitet vid vattenverk, en ökad urbanisering och vattenanvändning. Därför har flera kampanjer genomförts i landet för att genom kommunikation minska vattenförbrukningen, och flera kommuner och va-bolag planerar för och har i vissa fall satt upp mål för hur vattenförbrukningen ska minskas. Trots flertal erfarenheter finns fortfarande behov av exempel och erfarenheter av kampanjer som inkluderar olika målgrupper, kostnader och nytta. Detta efterfrågas särskilt av mindre kommuner. Dessutom kvarstår frågor kring möjligheter till mätning och utvärdering. Syftet med projektet är att tillgängliggöra metoder och ta fram strategier för beteendeförändring och minskad vattenanvändning för VA-huvudmän och kommuner. Målet är att 1) ta fram konkreta exempel med kostnads-nyttouppskattningar, 2) facilitera erfarenhetsutbyte, och 3) att ta fram en plan för att genomföra utvalda strategier för minskad vattenförbrukning med va-bolag som målgrupp. Projektgruppen bestående av forskare vid strategiska hållbarhetsstudier, KTH, sex av landets va-bolag (Värmdö, Enköping, Uppsala Vatten och Avfall, Tingsryd, Håbo och Sydvatten), liksom en referensgrupp som inkluderar KTH Vattencentrum och WRS. Projektledare är Ecoloop AB som har en bred erfarenhet av att samla olika aktörer i VA-frågor. En bred inbjudan kommer gå ut till landets kommuner genom VA-guiden och Svenskt Vatten.
Område:
Dricksvatten, Management, Rörnät
Projektnummer:
20-119
Projektledare:
Helfrid Schulte-Herbruggen
Organisation Projektledare:
Ecoloop AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
366 400 SEK
Projektets totala kostnad:
770 300 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-12-30