Hoppa till huvudinnehåll

Slamspridning på åkermark - mullhaltens betydelse

  Klimatförändringar kan i framtiden innebära bl.a. extremväder, t.ex. längre torrperioder med betydande skördeminskningar som följd. Det är därför viktigt att upprätthålla buffrande system för att bibehålla produktionsnivåerna. Den kanske viktigaste buffrande faktorn är markens mullämnen, och ett enkelt sätt att främja dessa är tillförsel av rötslam till åkermarken.   Syftet med det föreslagna projektet är att testa hypotesen att slammets positiva mullbildande effekt är speciellt viktig under torra växtsäsonger. Hypotesen testas genom att de långa tidsserier med skördedata som finns från de två fältförsöken med slamspridning på åkermark i sydvästra Skåne som har pågått sedan 1981, analyseras tillsammans med meteorologiska data om nederbörd och temperatur, där evapotranspirationen (summan av avdunstning och växternas transpiration) beräknas utifrån data som erhålls via provtagning av WHC (water holding capacity=vattenhållande förmåga) och BD (bulk density = skrymdensitet).    
Område:
Avlopp
Projektnummer:
19-111
Projektledare:
Gunnar Börjesson
Organisation Projektledare:
SLU
Totalt beviljad finansiering av SVU:
215 100 SEK
Projektets totala kostnad:
644 530 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-02-28