Riskrankning av kemikalier i dricksvatten-Risktermometern - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Riskrankning av kemikalier i dricksvatten-Risktermometern

Syftet är att undersöka tillämpbarhet av en metod för ranking av kemiska hälsorisker (Risktermometern) som ett framtida möjligt prioriteringsverktyg för åtgärder mot oönskade kemiska ämnen (OKÄ) i dricksvatten. Målet är att efter projektets avslut (3 år) ha testat Risktermometern med hjälp av data från mätningar av OKÄ i några av de större vattenverken i Sverige (ca 80 ämnen). Pilotprojektet undersöker hur nuvarande version av verktyget, som är utvecklat för andra livsmedel än dricksvatten, tillgodoser drickvattenproducenternas behov i deras arbete med att säkerställa dricksvattnets hälsomässiga, kemiska kvalitet. Pilotprojektet kommer också att ge information om hur prioriteringsverktyget kan optimeras ytterligare för framtida användning i vattenverkens (VV) arbete för att nå målet med ett säkert drickvatten. Följande resultat levereras vid avslut av projektet: -Sammanställning av data gällande förekomst och halter av OKÄ i dricksvattnet från deltagande VV. -Identifiering av tillförlitliga källor (ur vetenskaplig synvinkel) för hälsobaserade riktvärden (HRV). -Sammanställning av HRV för detekterade OKÄ. -Riskrankning av OKÄ för vilka HRV finns tillgängliga. -Förslag på utveckling av Risktermometern för att bättre tillgodose producenternas framtida behov.
Område:
Dricksvatten
Projektnummer:
20-116
Projektledare:
Anders Glynn
Organisation Projektledare:
Sveriges lantbruksuniveritet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
900 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 992 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-11-30