Hoppa till huvudinnehåll

Reduktion av läkemedel i aerobt granulärt och aktivt slam

Utsläpp via avloppsvatten utgör en betydande källa till mikroföroreningar och en reduktion av dessa i avloppsreningsverket är därför en barriär mot utsläpp till recipient. Reningsverk är inte dimensionerade för att ta bort mikroföroreningar men vissa försvinner ändå genom nedbrytning eller adsorption till slammet. Framtida avloppsreningsverk kommer sannolikt att få krav på reduktion av mikroföroreningar och för att ta bort ett brett spektrum av dessa ämnen krävs avancerade metoder såsom ozon-behandling och adsorption till aktivt kol. En utbyggnad av reningsverk med avskiljning av mikroföroreningar kommer att kräva stora investeringskostnader och vinsterna måste vägas mot ökningen i energianvändning och klimatpåverkan. Därför är det viktigt att undersöka hur den biologiska processen i avloppsreningsverket kan väljas för att reducera mängden mikroföroreningar. I det här projektet skall avskiljningen av mikroföroreningar, främst läkemedel, studeras vid Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun. Reningsverket drivs med två parallella linjer, en med aerobt granulärt slam (NEREDA) och en med aktivt slam. Detta möjliggör en unik möjlighet att göra en direkt jämförelse av avskiljningen av mikroföroreningar mellan de två processalternativen. Projektet inkluderar en intensiv provtagningskampanj i fullskala kombinerat med studier av adsorption och nedbrytningskinetik i satsvisa experiment på laboratoriet. Totalt söks 374 360 SEK för ett projekt på 10 månader.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
20-103
Projektledare:
Britt-Marie Wilén
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
374 360 SEK
Projektets totala kostnad:
768 819 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-04-28