Hoppa till huvudinnehåll

Rationell mikrobiell analys för biostabilt dricksvatten

Målet med projektet är att med effektiv, informativ och väl planlagd, flödescytometrisk (FCM)-analys påvisa och utreda den mikrobiologiska statusen på distributionssystemet med fokus på biostabilitet och åtgärdsprogram för stabil dricksvattenkvalité. Tillsammans med VIVAB har vi förvärvat unik kunskap om vilka bakterietaxa som lämnar biofilmen i ett fullskaligt distributionssystem. Pågående studier visar dessutom att antalet bakterier varierar från cirka 2,000 per ml till 250,000 bakterier per ml kranvatten beroende på årstid och distributionsområde. Bioflorans sammansättning ändras dynamiskt med förändrade temperaturer och uppehållstider vilket också ibland påverkar antalet odlingsbara mikroorganismer vid 22°C. I föreslaget projekt kommer vi att studera distributionssystem i Stockholm (Norrvatten), Skåne (Sydvatten, VA SYD) och Varberg (VIVAB) med mikrobiologisk, kemisk och traditionell vattenanalys. Provtagning kommer att ske på såväl vattenverken som på utvalda väl planlagda platser i distributionsnätet. Strategin är att harmonisera pågående interna FCM-analyser på Görvälnverket, Kvarnagårdens vattenverk och Ringsjöverket samt att systematiskt och strategiskt samla in data från tre distributionssystem. Utifrån skilda råvatten, beredningsprocesser och dricksvattenkvalitéer ska vi identifiera övergripande faktorer som påverkar biostabiliteten samt föreslå åtgärder som upprätthåller dricksvattenkvalitén i distributionssystemet. Befintliga åtgärder på ledningsnätet såsom UV och monokloramin kommer att särskilt utvärderas med målsättning att kunna processoptimera distributionen utifrån t.ex. hydrauliska principer.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
19-102
Projektledare:
Peter Rådström
Organisation Projektledare:
Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
950 000 SEK
Projektets totala kostnad:
2 950 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-08-31