Hoppa till huvudinnehåll

Nanoteknologi i vatten och avloppsvattenrening

Nanoteknik är en av världens mest revolutionerande teknologier idag. Det är en grupp av teknologier baserade på nanometerskala med utbrett tillämningar, som nanoelektronik, nanobiomaterial. På grund av sina speciella unika egenskaper har den använts i nanomedicin, nanoelektronik, biomaterials energiproduktion och konsumentprodukter. Nanoteknik har studerats av forskare på avloppsvattenområdet på grund av dess egenskaper, såsom låg kostnad, högaktiv yta och återanvändning. Det blir en populärt forskningsområde i USA och Asien men inte i Europa och Sverige. Nanoteknologi är ett kunskapsgap just nu i Svenska VA- område. Syftet med projektet är att se över och sammanfatta de nuvarande befintliga nanotekniken som har tillämpats inom VA-området. Rapporten kommer att omfatta införandet av olika teknologier, fördelar och nackdelar, framtida forskningsanvisningar etc. Syftet med rapporten är att ge synteskunskap för de aktuella forskningsresultaten och erbjuda en sammanfattande rapport för kunskapskommunikation och spridning. Studien kommer att utföras utifrån litteraturgranskningen och flera experter kommer att vara konsult under rapportskrivningen.
Område:
Avlopp, Dricksvatten
Projektnummer:
20-107
Projektledare:
Jingjing Yang
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
48 000 SEK
Projektets totala kostnad:
96 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-06-01