Hoppa till huvudinnehåll

Kompletteringar i pågående SVU-projekt 18-125, utbildningsma

SVU-projektet ”Framtagande av utbildningsmaterial till QMRA-verktyget” påbörjades i januari 2019 och syftar till att dricksvattenproducenter ska kunna använda och se nyttan av att genomföra kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA). Projektledningen har identifierat fem moment som inte ingår i det pågående SVU-projektet, och med denna tilläggsansökan söks medel för att genomföra dessa som kompletteringar till nuvarande projekt: A. Definiera riskhändelser på vattenverket, B. Förbättra möjligheten att testa effekten av ökade doseringar, C. Framtagande av mall för modellanvändarens egna antaganden, D. Kvalitetsgranskning och komplettering av Wiki:n Se detaljer i bifogad ansökan. Ovanstående moment fordrar detaljkunskaper kring QMRA-verktyget och hur detta är programmerat, och genomförs att två av de konsulter som är involverade i det pågående SVU-projektet.
Område:
Dricksvatten, Utbildning
Projektnummer:
20-110
Projektledare:
Britt-Marie Pott
Organisation Projektledare:
Sydvatten AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
108 000 SEK
Projektets totala kostnad:
136 800 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-06-30