Hoppa till huvudinnehåll

Juridiska utmaningar när avloppsvatten blir tekniskt vatten

De juridiska utmaningarna och va-huvudmännens prioriterade frågor kring "Tekniskt vatten" måste studeras närmare för att kunna gå vidare och skala upp tekniklösningar för återvunnet vatten. Projektet ska samla och utveckla den kunskap som finns hos va-huvudmän och på kort tid tydliggöra de juridiska förutsättningarna för att producera och erbjuda sk ”Tekniskt vatten” som ersättning för dricksvatten. Utifrån en juridisk analys och va-huvudmännens prioriterade frågeställningar identifieras gemensamma hinder och möjligheter samt tydliggörs möjliga vägar framåt. Dessutom produceras exempel på hur olika va-huvudmän hanterat juridik och organisation i befintliga eller planerade system med "Tekniskt vatten".
Område:
Avlopp, Management, Rörnät
Projektnummer:
20-114
Projektledare:
Mats Johansson
Organisation Projektledare:
Ecoloop
Totalt beviljad finansiering av SVU:
225 000 SEK
Projektets totala kostnad:
435 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-12-15