Hållbara membran för dricksvattenberedning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbara membran för dricksvattenberedning

Uppdraget om hållbara membra ska resultera i en vägledning för hur användningen av membran för dricksvattenproduktion kan göras så hållbar som möjligt avseende ekonomi, miljöpåverkan och prestanda över tid. Erfarenhet och kunskapsinhämtning kommer ske genom intervjuer med anläggningsägare som har membran installerade samt entreprenörer och leverantörer. Vägledningen kommer innefatta följande delar: uppföljning av krav och garantier vid upphandlingen av membrananläggningar, kompabilitet av processanläggningens infrastruktur vid byte av membranmoduler, det vill säga flexibilitet att kunna byta till andra typer av membran, koncept för hantering av moduler som inte länge används för dricksvattenproduktion, lösningar för hur koncentrat hanteras, upplägg av membranpilottester, hantering av uttjänta membran, beaktande av klimatpåverkan under membranens livscykel.
Område:
Dricksvatten, Kanslibeslut
Projektnummer:
23-101
Projektledare:
Kristin Barkman
Organisation Projektledare:
Sweco Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
400 000 SEK
Projektets totala kostnad:
400 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-06-30